Đoàn nghệ thuật Sachoom, Bibap Hàn Quốc biểu diễn tại Đà Nẵng, Hội An

Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn Bibap và Sachoom tại các sự kiện Hàn - Việt, kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nội dung: Khoi Studio