VBL Group: Ngày hội An toàn & Sức khỏe 2018 tại Đà Nẵng

VBL Group: Ngày hội An toàn & Sức khỏe 2018 tại Đà Nẵng

Highlights Ngày hội An toàn & Sức khỏe 2018, được Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL Group) tổ chức dành cho nhân viên tại khu vực miền Trung, nhằm nâng cao kiến thức về sức khỏe, an toàn trong lao động.


Video: Khoi Studio (Với sự giúp đỡ của Công ty TNHH MTV The Liner Việt Nam)