Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Sự kiện mở cửa miễn phí dành cho học sinh & phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu thông tin du học Mỹ và học bổng các nước, được tổ chức tại Hilton Đà Nẵng vào chiều 12/10.

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019

Công ty Du học UE: Triển lãm du học mùa Thu 2019